Børneklub

Børneklubben er for børn mellem 4 og 10 år fra Tjæreby, Venslev og Sdr. Bjerge sogne og fra Magleby, Ørslev og Holsteinborg sogne.

Børneklubben er i øjeblikket nedlagt på grund af for få børn.

Interesserede er velkomne til at kontakte Birgitte Willumsen (BLWI@km.d), da vi kan begynde igen, hvis der er grundlag for det.