Kirkebladet

Kirkebladet udgives af Ørslev - Sdr. Bjerge - Venslev - Holsteinborg - Tjæreby - Magleby sogne.

Kirkebladet udkommer 4 gange om året.

Læs Kirkebladet Vinter 2018

Dette er sidste udgivelse af kirkebladet. Læs mere hvorfor i kirkebladet.